Stosowane metody pracy sprawiały, że uczestnicy warsztatów aktywnie brali udział w zajęciach oraz nabyli wiele nowych umiejętności.

mgr Halina Zarotyńska, Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu