warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych

12 warsztatów, 6 tematów, 1 cel
12 warsztatów, 6 tematów, 1 cel 1024 685

Znacie Fundację KTO Kultura – Troska – Otwartość?

To wspaniała i prężnie działająca Fundacja z siedzibą w Słopnicach, koło Limanowej. Jej celem jest wspieranie dzieci i dorosłych w ich rozwoju, organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz propagowanie ważnych wartości i tradycji.

To właśnie we współpracy z Fundacją, przeprowadziłam ostatnio 12 inspirujących warsztatów, po 6 spotkań w Gminie Laskowa i Słopnice. Celem spotkań było przygotowanie uczestników do wyruszenia w nową przygodę – samodzielnego poszukiwania stałej pracy.

Oto tematy, jakie poruszaliśmy podczas naszych cotygodniowych spotkań:

  1. Warsztaty wzmacniania kompetencji interpersonalnych – tutaj postawiliśmy na jakże ważne i wiecznie aktualne: komunikację i asertywność. Uczestnicy mieli okazję poznać tajniki komunikacji werbalnej, ćwicząc parafrazę, odzwierciedlanie, wyrażanie własnej opinii, jak również tej niewerbalnej, związanej z mową ciała, intonacją głosu i proksemiką. Ciekawe i zabawne ćwiczenia okazały się być skarbnicą wiedzy dla uczestników zajęć!
  2. Warsztaty budowania kompetencji pracy w grupie – dzięki tym zajęciom uczestnicy nabrali większej śmiałości w pracy grupowej, ćwiczyli umiejętność współpracy oraz wspólnego dążenia do celu. Poznali powagę odpowiedzialności za zadanie oraz poznawali swoje role w grupie. Takie zajęcia okazały się być bardzo wartościowe, ze względu na nabywanie przez uczestników umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w podejmowanej przez nich pracy zawodowej.
  3. Warsztaty radzenia sobie z emocjami i konfliktami – ten blok zajęć został poświęcony zarówno rozpoznawaniu emocji, reagowaniu na nie, jak również wzmacnianiu empatii oraz radzeniu sobie z konfliktami interpersonalnymi. Odgrywanie ról, dyskusje grupowe i ćwiczenia indywidualne, to tylko kilka z wykorzystanych sposobów na to, aby lepiej rozumieć i zarządzać własnymi i cudzymi emocjami.
  4. Warsztaty poświęcone rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności – każdy z nas na co dzień boryka się z różnymi trudnościami, stawia czoła wyzwaniom. Podobnie mają uczestnicy warsztatów. Dlatego też wspólnie zadbaliśmy o to, aby nauczyć się skutecznie identyfikować sedno problemów oraz efektywnie budować plany na ich rozwiązanie.
  5. Warsztaty motywacyjne oraz budowanie wiary w siebie – te zajęcia pozwoliły uczestnikom bliżej przyjrzeć się samym sobie. Kim są? Co chcą osiągnąć? Czego potrzebują? Jakie zasoby już mają? Skupienie się nie tylko na pojawiających się trudnościach, ale przede wszystkim na dotychczasowych sukcesach, pomagało zbudować większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości.
  6. Warsztaty podnoszące samoocenę oraz uczące budować własny wizerunek – ten blok zajęć został poświęcony tematyce prezentowania siebie, rozumienia odgrywanych w społeczeństwie ról oraz związanych z nimi wyzwań, obowiązków, cech i umiejętności. Był także integracją wiedzy i umiejętności z pozostałych warsztatów – połączeniem prezentowania umiejętności komunikacyjnych przy wykorzystaniu wiedzy o swoich mocnych stronach z pogłębieniem wiedzy na temat pełnionych przez uczestników ról nie tylko w grupie warsztatowej, ale także poza nią.

Wspólnie spędzony czas był obfity w inspirujące i uczące ćwiczenia oraz wspaniałą i pełną życzliwości atmosferę. Dziękuję z całego serca uczestnikom warsztatów oraz Pani Agnieszce Lewonowskiej-Banach, Prezes Fundacji KTO Kultura – Troska – Otwartość za interesującą współpracę.

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej 1024 768 Katarzyna Kuzak

Komunikacja interpersonalna jest jedną z najważniejszych umiejętności, leżących u podstaw pracy zespołowej. Sposób, w jaki mówimy, jak przekazujemy sobie ważne informacje, jak dobieramy słowa ma wpływ na efektywność i skuteczność grupy. Dlatego też 22 lutego 2015r. zespół pracowników firmy Intergraph wziął udział w warsztacie Praktyczne Rozmówki poprowadzonym przez Motywatorium w Krynicy-Zdroju.

Praktyczne Rozmówki to warsztaty poświęcone różnym aspektom komunikacji. Wspólnie z uczestnikami przyglądaliśmy się mowie ciała, dźwiękom paralingwistycznym oraz werbalnemu wymiarowi komunikacji. Na własnej skórze sprawdzaliśmy i ćwiczyliśmy te elementy, które mają największy wpływ na efektywność komunikowania się.

Oto krótka relacja fotograficzna z warsztatów:

Pracownicy firmy Intergraph podczas warsztatów Praktyczne Rozmówki

Pracownicy firmy Intergraph podczas warsztatów Praktyczne Rozmówki

Pracownicy firmy Intergraph podczas warsztatów Praktyczne Rozmówki

 

Jak zauważyli uczestnicy warsztatów, komunikacja to o wiele więcej niż tylko prosty przekaz informacji. Okazuje się, że sposób, w jaki się ubieramy, poruszamy, to jaką przyjmujemy postawę, gdy słuchamy wypowiedzi innych, także jest komunikatem.

 

SŁOWA
Komunikacja werbalna stanowi podstawę budowania relacji interpersonalnych. Polega na wykorzystywaniu słów do przekazywania różnorodnych treści. Z obliczeń psychologa Alberta Mehrabian wynika, że kiedy opowiadamy innym o swoich uczuciach, postawach czy przekonaniach, komunikacja werbalna stanowi 7% całego przekazu.

MOWA CIAŁA
Nasze ciało jest skarbnicą informacji! 55% całego przekazu płynie właśnie z gestykulacji, mimiki, odległości i sposobu, w jaki ułożone jest nasze ciało względem rozmówcy (czyli tzw. proksemiki). Badania psycholog społecznej Amy Cuddy wykazały, że przyjmowana przez nas postawa ma wpływ nie tylko na odbiorcę naszego komunikatu, ale przede wszystkim na nas samych. Przyjmowanie tzw. postawy dominującej może dodać nam odwagi i pewności siebie,  co następnie przełoży się na większą skuteczność w relacjach interpersonalnych.

DŹWIĘKI PARALINGWISTYCZNE
Pozostałe 38% przypada dźwiękom paralingwistycznym, czyli intonacji i barwie głosu, tempu mówienia, chrząknięciom, wzdychaniu, przerwom. Dźwięki paralingwistyczne są nośnikiem emocji – za ich pomocą możemy rozpoznać, jak czuje się nasz rozmówca. Tym samym, dodaje nam to nowych wskazówek i informacji, które często nie są wypowiadane wprost.

SEKRET SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
Jaki sposób komunikacji jest najbardziej skuteczny? Kluczową i podstawową zasadą komunikacji jest spójność pomiędzy sygnałami werbalnymi i niewerbalnymi. Gdy to, co mówimy jest podparte mową ciała oraz odpowiednią intonacją głosu, mamy szansę na to, że nasz rozmówca świetnie nas zrozumie.

Omówione powyżej elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej stanowią wstęp do rozbudowanych warsztatów, jakie Motywatorium prowadzi z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Firmie Intergraph dziękujemy za wspaniale i efektywnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że Praktyczne Rozmówki przydadzą się na co dzień!

Pracownicy firmy Intergraph

Warsztaty rozwijające społeczne umiejętności pielęgniarek i położnych
Warsztaty rozwijające społeczne umiejętności pielęgniarek i położnych 800 533 Katarzyna Kuzak

Coaching grupowy – warsztaty rozwijające społeczne umiejętności pielęgniarek i położnych

W dniach 26 maja – 16 czerwca 2014r., na zlecenie  Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Motywatorium przeporwadziło 13 spotkań warsztatowych, skierowanych do pielęgniarek i położnych z powiatu nowosądeckiego. W szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 400 osób. Uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • empatycznej i efektywnej komunikacji z pacjentami
  • radzenia sobie ze stresem
  • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Dzięki modułowi poświęconemu relaksacji, uczestnicy poznawali różnorodne techniki relaksacyjne oraz doświadczali ich na własnej skórze.

Ważną część warsztatów stanowił także moduł związany z planowaniem dalszego rozwoju osobistego. Podczas grupowego coachingu uczestnicy identyfikowali te kompetencje, w których są już ekspertami, oraz takie, które wymagają od nich dalszego rozwoju. Wykonywane ćwiczenia pozwoliły na zaplanowanie kroków i sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności w tych właśnie obszarach.

Oto krótka fotorelacja z tego wydarzenia:

Warsztaty rozwijające społeczne umiejętności pielęgniarek i położnych, Krynica-Zdrój 2014

Warsztaty rozwijające społeczne umiejętności pielęgniarek i położnych, Krynica-Zdrój 2014

Warsztaty rozwijające społeczne umiejętności pielęgniarek i położnych, Krynica-Zdrój 2014