warsztaty budowania zespołu

Podróż dookoła świata
Podróż dookoła świata 800 600
Mapa. Wskazówki. Zadania.

Tak w Motywatorium powitałam 9-osobowy zespół w pierwszy dzień wyjazdu integracyjnego. Wspólnie z pracownikami PodatkiMeritum rozpoczęliśmy podróż dookoła świata. Odwiedziliśmy każdy kontynent, napotykając na swojej drodze różne przeszkody i wyzwania. Wyruszyliśmy z Antarktydy, gdzie panował ogromny chłód. Musieliśmy szybko rozgrzać atmosferę! Później spędziliśmy trochę czasu w Europie i Azji. Rozmawialiśmy z afrykańskimi plemionami, współpracowaliśmy z amerykańskimi CEO. Doświadczaliśmy chwil śmiechu do łez, ale i powagi, ciszy…

Po co to wszystko? Ktoś mógłby zapytać.

INTEGRACJA

Po pierwsze wspólna podróż budowała więzi. Rozmowy, dyskusje, przedstawianie swoich pomysłów oraz wniosków sprawiało, że krok po kroku poznawaliśmy siebie nawzajem jeszcze lepiej. Z każdą minutą stawaliśmy się sobie bliżsi, poznając zarówno swoje mocne strony, ale i własne trudności czy ograniczenia.

KREATYWNOŚĆ

Po drugie, wykorzystywaliśmy własną kreatywność. Rozkręcaliśmy się z każdym kolejnym zadaniem. Twórcze rozwiązania były kluczem do zdobycia kolejnych wskazówek w podróży.

WSPÓŁPRACA

Po trzecie, uczyliśmy się, jak dobrze ze sobą współpracować. Przyglądaliśmy się sytuacjom, w którym kooperacja była dla nas prosta oraz takim wydarzeniom, w których współpraca okazała się wyjątkowo trudna. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, co możemy robić jeszcze lepiej w naszej pracy na co dzień!

BUDOWANIE ZESPOŁU

Po czwarte, wyciągnęliśmy wiele wniosków, które pomogą nam stać się jeszcze prężniej działającym zespołem. Takim, który słucha siebie nawzajem, który jest empatyczny, ale i gotowy na skrupulatne dążenie do celu.

Jakie cele chcieliśmy osiągnąć?

  • Dobrze się poznać.
  • Spędzić wspólnie czas poza pracą, aby się zintegrować.
  • Uruchomić potencjał drzemiący w całej grupie.
  • Ułatwić współpracę w kolejnych miesiącach wspólnych działań.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z wyjazdu integracyjnego PodatkiMeritum:

2

26

22

19

16

17

10

11

12

13

4

3

6

 

Opinie uczestników:

– Super zajęcia, profesjonalne, ciekawe. Nie nudziłam się. Widać, że przygotowane z pomysłem. Do zobaczenia 🙂

– Moim zdaniem takie zajęcia są pouczające i na pewno potrzebne. Sprawiają, że lepiej się poznajemy i rozumiemy.

– Kasiu kochana, warsztaty z Tobą to sama przyjemność. Dużo z nich wyniosłam i oby więcej takich spotkań 🙂

Motywatorium w MEDIACH!
Motywatorium w MEDIACH! 1024 682 Katarzyna Kuzak

Miło nam ogłosić, że dziś, 27 lutego 2015 roku, na tydzień przed drugimi urodzinami Motywatorium, ukazał się w dodatku nowosądeckim Gazety Krakowskiej artykuł pt. „Nowosądeckie firmy łączą swoje siły!”

Znajdziecie w nim relację z warsztatów pt. „Budowanie Zespołu”, realizowanych przez Motywatorium dla Meritum Group oraz informację o rozpoczętej akcji „Współpracuj lokalnie”.

Akcja ta ma na celu zachęcanie przedsiębiorców do darzenia zaufaniem oraz korzystania z usług lokalnych firm. Mamy nadzieję, że przykład naszej współpracy zainspiruje innych do łączenia swoich sił!

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej 1024 768 Katarzyna Kuzak

Komunikacja interpersonalna jest jedną z najważniejszych umiejętności, leżących u podstaw pracy zespołowej. Sposób, w jaki mówimy, jak przekazujemy sobie ważne informacje, jak dobieramy słowa ma wpływ na efektywność i skuteczność grupy. Dlatego też 22 lutego 2015r. zespół pracowników firmy Intergraph wziął udział w warsztacie Praktyczne Rozmówki poprowadzonym przez Motywatorium w Krynicy-Zdroju.

Praktyczne Rozmówki to warsztaty poświęcone różnym aspektom komunikacji. Wspólnie z uczestnikami przyglądaliśmy się mowie ciała, dźwiękom paralingwistycznym oraz werbalnemu wymiarowi komunikacji. Na własnej skórze sprawdzaliśmy i ćwiczyliśmy te elementy, które mają największy wpływ na efektywność komunikowania się.

Oto krótka relacja fotograficzna z warsztatów:

Pracownicy firmy Intergraph podczas warsztatów Praktyczne Rozmówki

Pracownicy firmy Intergraph podczas warsztatów Praktyczne Rozmówki

Pracownicy firmy Intergraph podczas warsztatów Praktyczne Rozmówki

 

Jak zauważyli uczestnicy warsztatów, komunikacja to o wiele więcej niż tylko prosty przekaz informacji. Okazuje się, że sposób, w jaki się ubieramy, poruszamy, to jaką przyjmujemy postawę, gdy słuchamy wypowiedzi innych, także jest komunikatem.

 

SŁOWA
Komunikacja werbalna stanowi podstawę budowania relacji interpersonalnych. Polega na wykorzystywaniu słów do przekazywania różnorodnych treści. Z obliczeń psychologa Alberta Mehrabian wynika, że kiedy opowiadamy innym o swoich uczuciach, postawach czy przekonaniach, komunikacja werbalna stanowi 7% całego przekazu.

MOWA CIAŁA
Nasze ciało jest skarbnicą informacji! 55% całego przekazu płynie właśnie z gestykulacji, mimiki, odległości i sposobu, w jaki ułożone jest nasze ciało względem rozmówcy (czyli tzw. proksemiki). Badania psycholog społecznej Amy Cuddy wykazały, że przyjmowana przez nas postawa ma wpływ nie tylko na odbiorcę naszego komunikatu, ale przede wszystkim na nas samych. Przyjmowanie tzw. postawy dominującej może dodać nam odwagi i pewności siebie,  co następnie przełoży się na większą skuteczność w relacjach interpersonalnych.

DŹWIĘKI PARALINGWISTYCZNE
Pozostałe 38% przypada dźwiękom paralingwistycznym, czyli intonacji i barwie głosu, tempu mówienia, chrząknięciom, wzdychaniu, przerwom. Dźwięki paralingwistyczne są nośnikiem emocji – za ich pomocą możemy rozpoznać, jak czuje się nasz rozmówca. Tym samym, dodaje nam to nowych wskazówek i informacji, które często nie są wypowiadane wprost.

SEKRET SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
Jaki sposób komunikacji jest najbardziej skuteczny? Kluczową i podstawową zasadą komunikacji jest spójność pomiędzy sygnałami werbalnymi i niewerbalnymi. Gdy to, co mówimy jest podparte mową ciała oraz odpowiednią intonacją głosu, mamy szansę na to, że nasz rozmówca świetnie nas zrozumie.

Omówione powyżej elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej stanowią wstęp do rozbudowanych warsztatów, jakie Motywatorium prowadzi z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Firmie Intergraph dziękujemy za wspaniale i efektywnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że Praktyczne Rozmówki przydadzą się na co dzień!

Pracownicy firmy Intergraph

Warsztaty pt. Budowanie Zespołu
Warsztaty pt. Budowanie Zespołu 800 533 Katarzyna Kuzak

Co sprawia, że grupa ludzi staje się efektywnym i skutecznym zespołem?
Czego zazwyczaj oczekujemy od naszych współpracowników?
Na czym w relacjach z innymi zależy nam najbardziej?

Te, i inne pytania stawiali sobie podczas Warsztatów Budowania Zespołu pracownicy firmy Meritum Group, które były prowadzone przez Motywatorium w słowackich Tatrach 16 i 17 stycznia 2015r. Podczas różnorodnych gier i ćwiczeń, w atmosferze świetnej zabawy, uczestnicy tworzyli własną definicję skutecznego zespołu, wzmacniali swoje umiejętności dzielenia się wiedzą i swoimi spostrzeżeniami, jak również rozwijali umiejętności komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań oraz udzielania sobie nawzajem informacji zwrotnej.

Już wkrótce ukaże się pełna relacja z przebiegu warsztatów!

Tymczasem warto byłoby odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje wielu pracodawców rozważających organizowanie warsztatów dla swoich zespołów: Na czym one polegają? Co wnoszą do zespołu?

INTEGRACJA
Integracja zespołu przynosi jego członkom wiele korzyści. Dzięki temu, że pracownicy firmy poznają siebie nawzajem, zaczynają dostrzegać, jak wiele mają ze sobą wspólnego. Zatrudnienie w firmie rzadko bywa jedynym aspektem łączącym pracowników. W trakcie wspólnych ćwiczeń okazuje się, że osoby dzielą wspólne zainteresowania, mają podobne cechy charakteru, oczekują od siebie nawzajem podobnych postaw. Odkrywanie takich podobieństw sprawia, że coraz bardziej identyfikują się oni ze swoim zespołem, a co za tym idzie – często także i z całą firmą. Taka tożsamość organizacyjna z kolei niesie za sobą liczne korzyści. Pracownicy zostają w firmie na dłużej, ufają sobie nawzajem oraz przede wszystkim – wykazują większą inicjatywę osobistą w pracy.

ŁAMANIE BARIER
Łamanie barier, jakie ma miejsce podczas brania udziału w ćwiczeniach, grach czy symulacjach, sprawia, że uczestnicy warsztatów stają się coraz bardziej otwarci na siebie nawzajem. Ćwiczą wypowiadanie się na temat swoich potrzeb, oczekiwań oraz posiadanych spostrzeżeń. Dzięki temu w sytuacjach stresujących, czy problemowych będą mogli z większą otwartością dzielić się z innymi swoją wiedzą, prosić o pomoc i jej udzielać.

OMAWIANIE WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ
W trakcie warsztatów Budowania Zespołu uczestnicy mają także okazję wyrazić swoje oczekiwania w stosunku do innych pracowników. Niektórym zależy na współpracy, aktywnym słuchaniu, udzielaniu sobie nawzajem pomocy, a innym na dążeniu do wspólnego celu, wprowadzaniu zdrowej dawki humoru do pracy i sumienności w jej wykonywaniu. Świadomość wzajemnych oczekiwań ułatwia ich realizowanie w przyszłości.

ROZWÓJ
Udział w warsztatach jest niewątpliwie elementem rozwoju grupy. Jak wcześniej wspomniałam, uczestnicy uczą się rozmawiać o sprawach, które często bywają trudne do wyrażenia, wytyczają nowe ścieżki rozwoju zespołu, identyfikują obszary, w których chcą się doskonalić oraz które zapewnią im skuteczne funkcjonowanie w przyszłości. Systematyczny rozwój, jaki zapewnia cykl warsztatów, może rozwinąć szereg kompetencji pracowników, takich jak komunikacja interpersonalna, umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, umiejętności przywódcze, kooperacja, czy inicjatywa osobista.

Warsztaty Budowania Zespołu mogą zarówno przygotować zespół do pracy, jak i być nagrodą za już osiągnięte wyniki. Scenariusz zajęć zawsze jest dopasowywany do potrzeb i możliwości firmy oraz samego zespołu.