rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja oczami pracodawcy
Rekrutacja oczami pracodawcy 750 500 Katarzyna Kuzak
Co dzieje się od chwili pojawienia się w firmie wolnego miejsca pracy aż do momentu zatrudnienia nowego pracownika? Wydawałoby się, że proces rekrutacji jest prosty i krótki. Nic bardziej mylnego. Poznaj proces rekrutacji i selekcji od kuchni!
Określenie wymagań

Zanim potencjalni kandydaci dowiedzą się o wakacie, rekruter zakasuje rękawy i… zabiera się do pracy. Pierwszym etapem procesu naboru jest zebranie informacji na temat wolnego stanowiska oraz określenie wymagań, jakie będą musieli spełnić kandydaci, ubiegając się o posadę. Informacje te zostaną zawarte w dwóch dokumentach: opisie stanowiska i profilu kandydata.

Opis stanowiska określa cel i opisuje zadania, które w ramach swoich obowiązków wykonywać będzie przyszły pracownik. Profil kandydata zawiera  natomiast informacje o umiejętnościach, cechach i doświadczeniu zawodowym, jakie powinien posiadać kandydat, aby dobrze wypełniał przydzielone mu obowiązki. Na tym etapie ustalane są także wszelkie szczegóły związane z warunkami zatrudnienia, takie jak okres czasu pracy, rodzaj umowy, czy możliwe wynagrodzenie. Dzięki przygotowaniu wymienionych dokumentów rekruter wie, jakiej osoby powinien szukać, a także co może jej zaoferować.

Przyciąganie kandydatów

Dobrze przygotowany etap określania wymagań pozwala rekruterowi pójść o krok dalej i rozpocząć aktywne poszukiwanie kandydatów. Na początku przygotowuje się treść oferty pracy, a następnie dokonywany jest wybór miejsca, w którym zostanie ona umieszczona. Rekruter ma do dyspozycji wiele kanałów komunikacji z potencjalnymi kandydatami. Wybierany jest taki sposób, który zagwarantuje szybkie dotarcie do osób spełniających wymogi.

Wewnętrznym źródłem poszukiwania kandydatów jest informowanie aktualnie zatrudnionych pracowników o pojawieniu się wakatu. Rekruter dociera do osób już zatrudnionych i zawiadamia ich o otwartym procesie naboru. Osoby zainteresowane zgłaszają swoją kandydaturę, dzięki czemu jedna z nich będzie mogła objąć nowe stanowisko.

Jeśli jednak kandydaci poszukiwani są poza firmą, wówczas mówimy o źródłach zewnętrznych. Są nimi m.in. agencje zatrudnienia, urzędy pracy, portale internetowe, takie jak pracuj.pl, jobrapido.pl, czy olx.pl, prasa, lokalna telewizja, czy też miejsce, w którym mogą przebywać potencjalni kandydaci (np. wyższe uczelnie).

Często informację o pracy przekazuje się tzw. drogą pantoflową rozpowszechniając ją wśród znajomych. W przypadku specjalistycznych lub wysokich stanowisk, rekruter może skorzystać z headhuntingu, czyli samodzielnie znaleźć konkretną osobę, której mógłby zaoferować pracę. Taką formę rekrutacji ułatwiają portale: LinkedIn czy GoldenLine, gdzie użytkownicy tworzą własne profile przypominające CV.

Selekcja kandydatów

Gdy oferta pracy dotrze do zainteresowanych, a na konto mailowe rekrutera zaczną napływać zgłoszenia kandydatów, może on przejść do trzeciego etapu procesu naboru. Jest nim tzw. selekcja, czyli dokonanie oceny kompetencji kandydatów. Proces ten może różnić się pod kątem ilości i rodzaju stosowanych metod, jak również długości jego trwania.

Najczęściej proces selekcji rozpoczyna się od sprawdzenia otrzymanych CV lub wypełnionych formularzy rekrutacyjnych. Na ich podstawie wyciągane są pierwsze wnioski o tym, czy dana osoba spełnia oczekiwania zawarte w profilu kandydata. Uwaga rekrutera skupia się wokół wykształcenia, doświadczenia oraz dodatkowych umiejętności i osiągnięć. Nacisk może być kładziony na różne aspekty, w zależności od oferowanego stanowiska i potrzeb firmy. Zadaniem rekrutera jest wyłonienie spośród wszystkich kandydatów kilkunastu osób, które będą brane pod uwagę w dalszym etapie selekcji.