oczekiwania w pracy

Warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem
Warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem 500 281

Wypalenie zawodowe to temat niezwykle ważny we wszystkich zawodach społecznych. Szczególnie narażeni na wystąpienie tego syndromu są osoby, które na co dzień pracują z ludźmi oraz stykają się z ich problemami lub chorobami. Mowa tu o takich zawodach jak lekarz, pielęgniarka, psycholog, czy nauczyciel.

Podczas, gdy każdy może doświadczać stresu, wyplania mogą doświadczać tylko ludzie, którzy na początku swojej pracy mieli (1) wzniosłe cele (np. nieść pomoc innym, zmniejszać ból i cierpienie), (2) duże oczekiwania (np. że moja praca przyniesie mi spełnienie) oraz (3) silną motywację. Czyli tacy ludzie, którzy spodziewali się czerpać ze swojej pracy głębsze znaczenie.

  • Co  sprawia, że niektóre osoby czerpią radość ze swojej, często trudnej i wymagającej pracy przez lata?
  • W jaki sposób można zabezpieczyć się przed wypelaniem zawodowym?
  • Co zrobić, gdy pojawiają się pierwsze oznaki wyczerpania emocjonalnego?
  • Jakie metody relaksacji warto stosować?

Na te i inne pytania odpowiadaliśmy sobie podczas sześciu Warsztatów zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2015 roku w Krynicy-Zdroju.

Dzięki różnorodnym, aktywnym ćwiczeniom indywidualnym i grupowym, ponad 180 pielęgniarek i położnych z powiatu nowosądeckiego pogłębiło swoją wiedzę i umiejętności z takich tematów jak:

  • Fazy i objawy wypalenia zawodowego
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
  • Techniki relaksacji
  • Identyfikacja czynników stresogennych
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem

Warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem, Krynica-Zdrój 2015

Warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem, Krynica-Zdrój 2015

Warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem, Krynica-Zdrój 2015

Warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem, Krynica-Zdrój 2015

Warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem, Krynica-Zdrój 2015

Relaksacja w grocie solnej, Krynica-Zdrój 2015

Relaksacja w grocie solnej, Krynica-Zdrój 2015

Poczęstunek

Warsztaty zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz radzenia sobie ze stresem, Krynica-Zdrój 2015

 

REFERENCJE:

Warsztaty pt. Budowanie Zespołu
Warsztaty pt. Budowanie Zespołu 800 533 Katarzyna Kuzak

Co sprawia, że grupa ludzi staje się efektywnym i skutecznym zespołem?
Czego zazwyczaj oczekujemy od naszych współpracowników?
Na czym w relacjach z innymi zależy nam najbardziej?

Te, i inne pytania stawiali sobie podczas Warsztatów Budowania Zespołu pracownicy firmy Meritum Group, które były prowadzone przez Motywatorium w słowackich Tatrach 16 i 17 stycznia 2015r. Podczas różnorodnych gier i ćwiczeń, w atmosferze świetnej zabawy, uczestnicy tworzyli własną definicję skutecznego zespołu, wzmacniali swoje umiejętności dzielenia się wiedzą i swoimi spostrzeżeniami, jak również rozwijali umiejętności komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań oraz udzielania sobie nawzajem informacji zwrotnej.

Już wkrótce ukaże się pełna relacja z przebiegu warsztatów!

Tymczasem warto byłoby odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje wielu pracodawców rozważających organizowanie warsztatów dla swoich zespołów: Na czym one polegają? Co wnoszą do zespołu?

INTEGRACJA
Integracja zespołu przynosi jego członkom wiele korzyści. Dzięki temu, że pracownicy firmy poznają siebie nawzajem, zaczynają dostrzegać, jak wiele mają ze sobą wspólnego. Zatrudnienie w firmie rzadko bywa jedynym aspektem łączącym pracowników. W trakcie wspólnych ćwiczeń okazuje się, że osoby dzielą wspólne zainteresowania, mają podobne cechy charakteru, oczekują od siebie nawzajem podobnych postaw. Odkrywanie takich podobieństw sprawia, że coraz bardziej identyfikują się oni ze swoim zespołem, a co za tym idzie – często także i z całą firmą. Taka tożsamość organizacyjna z kolei niesie za sobą liczne korzyści. Pracownicy zostają w firmie na dłużej, ufają sobie nawzajem oraz przede wszystkim – wykazują większą inicjatywę osobistą w pracy.

ŁAMANIE BARIER
Łamanie barier, jakie ma miejsce podczas brania udziału w ćwiczeniach, grach czy symulacjach, sprawia, że uczestnicy warsztatów stają się coraz bardziej otwarci na siebie nawzajem. Ćwiczą wypowiadanie się na temat swoich potrzeb, oczekiwań oraz posiadanych spostrzeżeń. Dzięki temu w sytuacjach stresujących, czy problemowych będą mogli z większą otwartością dzielić się z innymi swoją wiedzą, prosić o pomoc i jej udzielać.

OMAWIANIE WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ
W trakcie warsztatów Budowania Zespołu uczestnicy mają także okazję wyrazić swoje oczekiwania w stosunku do innych pracowników. Niektórym zależy na współpracy, aktywnym słuchaniu, udzielaniu sobie nawzajem pomocy, a innym na dążeniu do wspólnego celu, wprowadzaniu zdrowej dawki humoru do pracy i sumienności w jej wykonywaniu. Świadomość wzajemnych oczekiwań ułatwia ich realizowanie w przyszłości.

ROZWÓJ
Udział w warsztatach jest niewątpliwie elementem rozwoju grupy. Jak wcześniej wspomniałam, uczestnicy uczą się rozmawiać o sprawach, które często bywają trudne do wyrażenia, wytyczają nowe ścieżki rozwoju zespołu, identyfikują obszary, w których chcą się doskonalić oraz które zapewnią im skuteczne funkcjonowanie w przyszłości. Systematyczny rozwój, jaki zapewnia cykl warsztatów, może rozwinąć szereg kompetencji pracowników, takich jak komunikacja interpersonalna, umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, umiejętności przywódcze, kooperacja, czy inicjatywa osobista.

Warsztaty Budowania Zespołu mogą zarówno przygotować zespół do pracy, jak i być nagrodą za już osiągnięte wyniki. Scenariusz zajęć zawsze jest dopasowywany do potrzeb i możliwości firmy oraz samego zespołu.