Maria Lelito

Psycholog, Pedagog, Doradca Zawodowy
Terapeuta Dzieci i Młodzieży, Coach


KIM JESTEM
Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem, doradcą zawodowym oraz terapeutą – praktykiem w zakresie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Wierzę, że możemy dokonać wyboru jakie właściwości chcemy rozwijać, od jakich zaś pragniemy się uwolnić by nie powielać w życiu niechcianego wzorca. Razem możemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak znalazłeś się w tak trudnym położeniu i co zrobić abyś umiał budować relacje wokół siebie?

JAK PRACUJĘ
Udzielam pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Prowadzę poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, terapię indywidualną oraz rodzinną w:

 • Kryzysie emocjonalnym, kryzysie w związku.
 • Radzeniu sobie z zaburzeniami nastroju.
 • Zaburzeniach adaptacyjnych, lękowych, afektywnych.
 • Trudnościach w uczeniu się.
 • Zaburzeniach okresu dojrzewania.
 • Określeniu potencjału zawodowego oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.
 • Trudnościach z budowaniem satysfakcjonujących związków w relacji z innymi.

EDUKACJA

 • Magister psychologii – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży – WOM Nowy Sącz
 • Stopień Awansu Zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego – KO Kraków
 • Studia Podyplomowe – Doradztwo Zawodowe i Personalne – Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Studia Podyplomowe – Podstawy Oddziaływań Terapeutycznych w wieku rozwojowym – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CMUJ Kraków
 • Techniki Projekcyjne w diagnozie i terapii psychologicznej – Instytut Psychologii UAM Poznań
 • Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – Spójrz Inaczej – Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej w Starachowicach
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – ODN Nowy Sącz
 • „Profesjonalny Coach” Szkoła Coachingu Katarzyna Kuzak, Nowy Sącz